GAME REVIEWS

TOP NEW GAMES TRAILER

The best upcoming games of 2017

No Content Available

LATEST NEWS

چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بازی و سرگرمی احتمالا آبان ماه برگزار خواهد شد

سید محمدعلی سیدحسینی، معاون حمایت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای در گفت‌وگو با بازینامه عنوان کرد که چهارمین نمایشگاه بین‌المللی بازی و سرگرمی احتمالا آبان ماه برگزار خواهد شد. پیش...

Read more

دانش‌آموزان و والدین با بازی‌سازی آشنا می‌شوند

اگرچــه بــازی ســن و ســال نمی‌شناســد و امروز در هر خانواده حداقل یک گیمر وجود دارد، امــا فرامــوش نکنیــم کــه بچــه‌هــا و نوجوانــان، مخاطبیــن جدی بازی‌های ویدیویی هستند. بازی‌های...

Read more