گزارش

اگر حمایت صورت نگیرد، همه می‌روند! | گزارش نشست خبری چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای شیراز

اگر حمایت صورت نگیرد، همه می‌روند! | گزارش نشست خبری چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای شیراز

امروز نشست خبری چهارمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای شیراز در حالی برگزار شد که این جشنواره به روزهای پایانی خودش نزدیک می‌شود. در این نشست دبیران اجرایی، دکتر خونجوش، تشخوریان و...

Read more