مصاحبه اختصاصی با دبیر هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

مصاحبه اختصاصی با دبیر هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران

کمتر از چهار ماه دیگر، به اختتامیه هفتمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای فرصت باقی است و مانند هر سال بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای درصدد آماده‌سازی کارهای اجرایی جشنواره است. امسال، طی...

بیشتر
Page 4 of 4 ۱ ۳ ۴