تنها نشریه آموزش بازی‌سازی پارسی زبان

شماره بیست و یکم بازینامه منتشر شد

شماره بیست و یکم بازینامه منتشر شد

بعد از دو ماه برگشتیم! صحبت از سختی‌ها و مشکلات و سایر موارد دیگر فایده ندارد و بهتر است مسیری که شروع کردیم را ادامه دهیم. قاعدتا قرار بود که از فروردین ماه با فرمت کاری جدیدی بازینامه را پیش ببریم اما خب متاسفانه چیزی که تصور می‌کردیم رخ نداد. به هر حال دوباره در کنار شما همراهان عزیز هستیم و اگر این سری(!) مشکل خاصی رخ ندهد مانند گذشته هر ماه در کنار شما خواهیم بود. از همین الان هم این نوید را به شما بدهیم که در شماره بعدی یعنی شماره تیر ماه، پرونده و گزارش جامعی از نمایشگاه TGC خواهیم داشت. سعی داریم تا مانند سال گذشته اکثر کنفرانس‌ها و کلاس‌ها را پوشش دهیم.
در پایان جا دارد از شما خوانندگان عزیز که با پیام‌های خودتان باعث می‌شوید بازینامه پایدار بماند تشکر کنیم. قطعا همراهی شما سبب شده در این دو سال بازینامه با هر مشکلی که هست به مسیر خود ادامه دهد.

Leave A Reply