علیرضا سامانی‌پور

علیرضا سامانی‌پور

نویسنده و منتقد در بازینامه و طراح بازی های رایانه ای در مرکز رشد انستیتو بازیسازی

Recommended